Close

Dne 20.04.2019 proběhla Velikonoční konference Křesťanských sborů

Vítáme Vás na stránkách Velikonoční konference Křesťanských sborů.

pátek 19.04.2019

19:00 TMELOS OPEN
KřSb Český Těšín, Slezská 874

sobota 20.04.2019

Kulturní dům Trisia, Náměstí Svobody 526, Třinec

  • 10:00 – 12:00 biblické vyučování
    12:10 – 13:50 oběd
  • 14:00 – 15:10 interaktivní semináře
  • 15:50 – 17:00 interaktivní semináře
    17:10 – 18:20 večeře
  • 18:30 – 20:00 večer písní a chval


neděle 21.04.2019

Jste zváni do sborů v Moravskoslezském regionu.


Video záznamy můžete sledovat zde.


Dobrovolné příspěvky můžete zaslat:
ČÚ: 2001299373/2010  VS 682099

TMELOS

19.04.2019 od 19:00

PDF
Pozvánka

20.04.2019 od 10:00

PDF

Audio záznamy MP3

Archívní záznamy

MP3 záznamy starších ročníku

Nabízíme možnost zhlédnutí Archivních záznamu. Prosím vyberte požadovaný rok. Odkazem přejdete na požadovanou stránku. 

– 2018 – Co zaseješ, to sklidíš – na příkladu života Jákoba – Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat.  Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

– 2017 – Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Římanům 1,16

– 2016 – Bůh nás povolává ke službě
Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána. Koloským 4:17

– 2015 – Zemřít a žít s Kristem
Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Řím.6,8

– 2014 – Biblický život sboru
Vytrvale zůstavali v učení apoštolů a ve společenstv, v lámání chleba a modlitbách. Sk.2,42

– 2013 – Spasení k novému životu v Kristu
S bázni a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Fil.2,12

– 2012 – Posvěcený život s Kristem
Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcen, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Židům 12:14

– 2011 – Ježíš, jediná naděje
… Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy, tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. Koloským 1,27

– 2010 – Bůh je jiný než…
Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami ….. Izajáš 55,9

– 2009 – Křesťan a svět
Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Jan 17,16

– 2008 – Duchovní obnova v zemi
Skrze obmytí znovuzrození a obnovu Duchem svatým Tit 3,5

Bankovní spojení pro dobrovolné příspěvky

ČÚ: 2001299373/2010  VS 682099

Kontakt na pořadatele

Boháč Pavel – bohacpavel@email.cz
Přihlášení – registrace.krsct.cz@gmail.com

Kontakt

Velikonoční konference proběhla v kulturním domě TRISIA.

náměstí Svobody 526  –  739 61 Třinec

Autoři udělují svolení k online přenosu v rámci stránek krsct.cz, dílo podléhá autorským právům.

Top